سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبقری – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
Sally Louise Gras –
Aaron Gosling –

چکیده:

دراین تحقیق از یک سو تولید گالاکتوالیگوساکارید گاس ازلاکتوز با استفاده از آنزیم بتاگالاکتوزیداز و از سوی دیگر افزایش عیار گاس درمخلوط قندی حاصل به روش ترسیب قندها درحضور اتانول بررسی شد دراین فرایند آنزیمی مخلوطی از گاس لاکتوز گلوکز و گالاکتوز تولید می شود غنی سازی یا خالص سازی گاس به عنوان یک ترکیب پریبایوتیک درمخلوط قندی ومرد نظ باعث افزایش ارزش محصول میشود واکنش انزیمی دربافر سدیم استات و با حضور ۲۵g/100ml لاکتوز به عنوان سوبسترا انجام شد و گاس با حداکثر راندمانی بالغ بر ۱۷٫۲% بدست آمد. همچنین ترسیب درحضور ۹۰ درصد حجمی – حجمی از اتانول و ۲۵g/l از ساکارید ها و تحت دمای ۴۰ درجه مقدار عیار گاس درمخلوط قندی را ۲٫۶ برابر افزایش داد روش مذکور به عنوان روشی ساده و نسبتا کم هزینه می تواند درمقیاسهای صنعتی برای خالص سازی گاس مورد استفاده قرار گیرد.