سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود اعتصامی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی ۱۶۵-۱۶۵۸۵
مهدی فرهانی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی ۱۶۵-۱۶۵۸۵
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی

چکیده:

آمیژان نیکل-زیرکونیم به دلیل کاربرد گسترده در صنعت ابرآلیاژها اهمیت قابل توجهی دارد. در این پژوهش، روش ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء (VAR) جهت تولید آمیژان نیکل-زیرکونیم با خلوص بالا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های تفرق سنجی اشعه ایکس (XRD) و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی حاکی از حضور ترکیب بین فلزی Ni10Zr7 به صورت فاز غالب و فاز Ni21Zr8 به صورت جزئی به شکل لایه های یوتکتیک در ساختار محصول بود. سرعت انجماد بالا در اثر استفاده از قالب آبگرد سبب ایجاد ساختار بسیار ظریف یوتکتیک و نزدیک شدن مورفولوژی فاز غالب به مورفولوژی گلبولی شد. ترکیب شیمیایی محصول شامل مقادیر ناچیز ناخالصی و نزدیک به شارژ اولیه بود.