سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه صبور باقرزاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد – متالورژی استخراجی ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد حلالی – دکتری مهندسی و علم مواد ، متالورژی استخراجی (استادیار)، دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این تحقیق ، ساخت آلیاژ آلومینیوم – وانادیوم (AlV) از طریق احیای آلومینوترمیک پنتا اکسید وانادیو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر مقدار آلومینیوم اضافی ، آهک و اتمسفر بر ریز ساختار آلیاژ AlV مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ریز ساختاری و فاز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. به منظور تعیین مقادیر وانادیوم و آلومینیوم در آلیاژ از آنالیزهای عنصری ICP و AAS برای تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که آلیاژ AlV تهیه شده به روش احیای آلومینوترمیک شامل زمینه ای از محلول جامد وانادیوم در آلومینوم است که کلاسترها ( خوشه ها) آلومینا در درون زمینه پراکنده شده اند. افزودن آهک به سرباره و آلومینیوم اضافه به آلیاژ سبب افزایش بازیافت وانادیوم آلیاژ می شود در حالی که اتمسفر هیچگونه تاثیری در بازیافت وانادیوم ندارد.