سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حنایی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران
شهرام رایگان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران

چکیده:

احیای اسید بوریک توسط آلومینیم با استفاده از روش های معمولی به علت واکنش آلومینیوم با بخار آب ناشی از تکلیس اسید بوریک از بازده مناسبی برخوردار نمی باشد. اما با بکارگیری کوره ی ESR ، به دلیل بالا بودن دمای کوره ، عمالیات آب زدایی اسید بوریک پیش از واکنش لومینوترمی صورت می پذیرد و لذا می توان از اسید بوریک مستقیما به جای اکسیر بور استفاده نمود. در این تحقیق، جهت تهیه فربور با ۱۹-۱۶ درصد وزنی بور، از مقدار مورد نیاز براده آهن و پودر آلومینیم به عنوان شارژ ورودی و از اسید بوریک و آهک به عنوان سرباره کوره ESR به همراه الکترود مصرفی آهن خالص استفاده گردید و اثر متغیرهایی نظیر مقدار اسیدبوریک سرباره، میزان پودر آلومینیوم شارژ و تغییر نسبت وزنی سرباره به مذاب، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نهایی نشان داد که در شرایط بهینه بازده تولید فروبور به این روش بیش از ۸۰ درصد می باشد.