سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شمس جاوی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
مهدی صادق زاده – گروه کامپیوتر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

مساله کوتاهترین ابررشته SSP یک مساله NP-Hard است که کاربرد بسیاری درالگوریتم های فشرده سازی داده ها رمزنگاری اطلاعات و همچنین محاسبات پزشکی و بیولوژیکی دارد این مساله حتی با اعمال محدودیت های مختلف به سایز الفبای ابررشته باز هم یک مساله NP-Hard خواهد بود یکی از دشواریهای بررسی کارایی الگوریتم های حل این مساله و مسائل مشابه فقدان مجموعه داده استانداردی است که بتوان از آن به عنوان یک سنگ محک استاندارد برای مقایسه کارایی روشهای حل ارایه شده استفاده کرد دراین مقاله نرم افزاری به نام SSPGen برای تولیدنمونه مساله های استاندارد ابررشته ارایه می گردد.