سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان زینتی
علیرضا بابائی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدتقی عبادی – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

گل و سایرگیاهان زینتی نقش مهمی درافزایش بهره وری خانه وار بصورت خردوکسب درآمد برای کشوردرسطح کلان دارند با توجه به تنوع آب و هوایی کشور به عنوان یک مزیت دربخش کشاورزی اهمیت صادرات غیرنفتی ایجاد تنوع صادرات و کاهش ریسک کسب درآمد برای کشور ضرورت بررسی تولید گل و گیاهان زینیت بیش از پیش احساس میشود با توجه به وجود ۱۸ گونه لاله درکشور عدم تولید این گیاه به صورت گلدانی و متراکم تولید این گل به عنوان یکی از راه کارهای تولید ارزش افزوده و اشتغال زایی دربخش کشاورزی درمنطقه به خوبی نمایان است دراین مقاله مروری به بررسی فرایندهای تولید گل لاله بصورت گلدانی با تراکم بالا درکشورهای پیشرفته پرداخته خواهد شد تا راهکاری برای افزایش درآمد تولید کنندگان داخلی و افزایش کارآفرینی باشد.