سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد تقوایی – دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز
میثم محمدزاده شیرازی –
نوید هوشمند –
عبدالحسین جهانمیری –

چکیده:

استفاده از تکنولوژی راکتور پلاسمایی سردروشی نوین برای اجرای عملیاتهای مختلف درشاخه های علوم مهندسی است اهمیت و ارزش این راکتورها مربوط به کارکرد آنها دردما و فشار محیط است دراین تحقیق فرایند تولید هیدروژن از شکست ترکیب سنگین هیدروکربنی نرمال هگزادکان درراکتور پلاسمای تخلیه با عایق دی الکتریک مورد بررسی قرارگرفته است تخلیه پالسی با ابعاد نانوثانیه برای تولید هیدروژن عاری از منوکسیدکربن مناسب به عنوان خوراک پیلهای سوختی به عنوان یک انرژی تجدیدپذیر موثر مورد استفاده قرارگرفته است بعد ازبرپایی یک مجموعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای نوع کاتالیست و نوع دی الکتریک برپارامتربازدهی انرژی تولید گاز و ترکیب درصد محصولات بررسی شده است عمده محصول تولیدی درفاز گاز را هیدروژن به خود اختصاص میدهد حال آنکه سایر هیدروکربن های سبک نیز درکنار آن دیده می شود.