سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود طاهری کدخدا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم های ممتیک برای تولید قوانین فازی در سیستمهای مبتنی بر قانون فازی ارائه شدها ست از آنجایی که تولید قوانین فازی در این سیستم ها غالبا وابسته به حضور خبره در حوزه مساله است تولید خودکار قوانین مورد توجه قرار میگیرد روشهای موجود برای تولید خودکار قوانین فازی مانند روشهای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از پایداری و سرعت لازم برخوردار نیستند لذا دراین مقاله ابتدا به منظور افزایش سرعت همگرایی با استفادها ز یک روش مبتنی بر تئوری اطلاعات جمعیت اولیه ای با شایستگی مناسب ایجاد نموده سپس به منظور افزایش پایداری یک الگوریتم ممتیک با جستجوهای محلی جدید پیشنهاد شده است تا قوانین فازی را از جمعیت اولیه تولید نماید.