سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – دانشگاه ارومیه
علی محمدنیکبخت – دانشگاه ارومیه
سیدمیثم طباطبایی پژوه – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

سوخت بیودیزل بعنوان یک منبع سوختی جایگزین و تجدید پذیر می تواند با بکارگیری درموتورهای دیزل به کاهش آلودگی هوا و نیز کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک نماید تاکنون فرایندهای متعددی برای تولید بیودیزل ارایه شده اند ولی روش ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزور بازی درراکتور بچ با هزینه ای نسبتا کم می تواند محصول متیل استر با درصد بالایی را تولید نماید دراین مطالعه با طراحی و ساخت یکدستگاه راکتور مخزنی بچ مجهز به همزن هلیسی شبه ریبون توانستیم بازده تولید را ارتقا داده و زمان تولید کاهش دهیم آزمایشات درنسبت مولاریته ی ۱:۶ متانول به روغن سویای خالص دردمای ۶۴درجه و درسه سطح سرعت همزنی ۶۰۰ و ۷۵۰ و ۹۰۰ دوربردقیقه انجام شد شکل خاص این همزن و حرکت مارپیچ وار آن سبب شد که فازهای نامحلول الکل و روغن بخوبی دریکدیگر حل شده و درمدت زمان ۲۰ دقیقه و درسرعت همزنی ۹۰۰ دور بردقیقه محصول بیودیزل با درصد خلوص ۹۷۳% حاصل شود سوخت تولیدی با استانداردهای بیودیزل اروپا و آمریکا مطابقت داشت.