سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده بهادران – کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

بیوسورفکتانتها موادفعال سطحی هستند که بوسیله میکروارگانیسم ها تولید می شوند آنها قابل تجزیه به مواد غیرسمی و سازگار با محیط هستند تولید بیوسورفکتانتها به شرایط تخمیر فاکتورهای محیطی و میزان مواد غذاییموجود بستگی دارد بیوسورفکتانتها در پزشکی، صنعت شوینده و اصلاح های بیولوژیکی کاربرد بسیاری دارند Rhamnolipid biosurfactants بوسیله Pseudomonas aeruginosa تولید شده و کاربرد منحصر بفردی در اصلاح خاک آلوده شده با بنزین و نیز لجن آغشته به روغن ونفت دارد این ترکیبات می توانند به عنوان امولسیفایر معرفهای مرطوب کننده عامل انتشار معرفهای کف کننده و بطور کلی درصنعت شوینده داروسازی و همچنین متالورژی کشاورزی و بسیاری از موارد دیگر به کار روند.