مقاله تولید و تخلیص پروتئین Tax ویروس HTLV-1 از طریق تکنولوژی DNA نوترکیب و ایمونوافینیتی کروماتوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تولید و تخلیص پروتئین Tax ویروس HTLV-1 از طریق تکنولوژی DNA نوترکیب و ایمونوافینیتی کروماتوگرافی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس HTLV-1
مقاله پروتئین Tax
مقاله ایمونوافینیتی کروماتوگرافی
مقاله DNA نوترکیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشرو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زادگان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت سلول های T انسان با ویروس HTLV-1 (HumanT Lymphotropic Virus-1) باعث نامیرا شدن این سلول ها و بروز لوسمی سلول T بالغین(Adult T Cell Leukemia)  می شود. ترانسفورمیشن سلول های T، در مراحل اولیه توسط پروتئین Tax ویروسHTLV-1  صورت می گیرد. استان خراسان و بخصوص شهر مشهد یک منطقه اندمیک با شیوع حدود ۵ در صد برای این ویروس می باشد. از پروتئین Tax در تهیه کیت های تشخیصی جهت غربالگری و نیز برای شناسایی آنتی بادی ضد Tax در سرم افراد آلوده می توان استفاده نمود. بنابراین هدف در این پروژه تهیه پروتئین Tax توسط تکنولوژی نوترکیب بوده است.
روش بررسی: بعد از ترانسفورمیشن E.coli با پلاسمید حاوی ژن Tax برای اطمینان از ترانسفورمیشن واکنش PCR انجام شد. به منظور بیان پروتئین tax در باکتری باکتری های ترانسفرم شده بر روی محیط کشت LB کشت داده شد و سپس پروتئین تولیدشده با سولفات آمونیوم رسوب داده شد. جهت خالص سازی پروتئین از ایمونوافینیتی کروماتوگرافی و جهت بررسی خلوص از رنگ آمیزی نیترات نقره ودات بلات استفاده شد.
یافته ها: نتیجه واکنش  PCRکه با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن tax صورت گرفته بود دلالت بر ترانسفرم شدن باکتری ها داشت. همچنین نتایج حاصل از رنگ آمیزی با نیترات نقره ودات بلات نشانگر بیان پروتئینTax  در باکتری و تخلیص آن توسط افینیتی کروماتوگرافی بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند گرچه تولید پروتئین Tax بوسیله این روش صورت گرفته اما میزان پروتئین تولید شده کم بوده است.