مقاله تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش الکترولس کامپوزیتی
مقاله سختی
مقاله مقاومت به سایش
مقاله مقاومت به خوردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لالی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقات نشان می دهد امروزه استفاده از تکنیک رسوب دهی همزمان ذرات سرامیکی در حین پروسه الکترولس Ni-P مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این ذرات مانند (PTFE، MoS2، SiC، B4C و Al2O3) می توانند خواصی مانند مقاومت شیمیایی بالا، عدم قابلیت انحلال، پایداری حرارتی در دمای بالا، سختی بالا و قابلیت خودروانکاری در پوشش ایجاد نمایند. هدف از این تحقیق تولید، بررسی و مقایسه خواص مقاومت به خوردگی و تریبولورژیکی نظیر سختی و ضریب اصطکاک پوشش های الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN بر روی فولاد ساده کربنی است. در این بررسی سختی توسط دستگاه میکروسختی سنج و مقاومت به سایش توسط دستگاه پین روی دیسک اندازه گیری شد. ساختار و مورفولوژی سطح این پوشش ها نیز توسط پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. خواص خوردگی پوشش ها در محلول نمکی%۳NaCl  توسط آزمون های پلاریزاسیون بررسی شد. نتایج نشان داد که پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P-WC-BN از سختی، ضریب اصطکاک و حتی مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوشش های Ni-P-WC و Ni-P-BN برخوردار می باشد.