مقاله تولید و ارزیابی کاغذ فلوتینگ به دست آمده از خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تولید و ارزیابی کاغذ فلوتینگ به دست آمده از خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باگاس
مقاله خمیر کاغذ نیمه شیمیایی
مقاله کاغذ فلوتینگ
مقاله فرآیند سودا
مقاله خمیر کاغذ
مقاله خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی پهن برگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پطرودی سیدرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآیند سودا، مهم ترین فرآیند تولید خمیرکاغذ نیمه شیمیایی از پسماندهای کشاورزی و از جمله باگاس است و مشخصات فنی و ویژگی های کاغذ فلوتینگ به دست آمده از آن ها مشابه کاغذ فلوتینگ به دست آمده از منابع چوبی با استفاده از فرآیند متداول خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی است. در این پژوهش قابلیت های تولید خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس و مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن با خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی پهن برگان تولید شده در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران برای تولید کاغذ فلوتینگ در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ۸ درصد قلیای فعال، زمان پخت ۲۰ دقیقه و درجه حرارت ماکزیمم ۱۶۰ درجه سانتی گراد به عنوان شرایط بهینه برای تولید خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودا انتخاب گردید (راندمان پخت ۶۴٫۵ درصد و عدد کاپا ۷۴). مقایسه ویژگی های کاغذ فلوتینگ به دست آمده از خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس با کاغذ فلوتینگ ساخته شده از خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی پهن برگان نشان داد که کاغذ فلوتینگ به دست آمده از خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس از نظر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاملا برتر و مطلوب تر از کاغذ فلوتینگ خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی پهن برگان بوده است. بنابراین در صورت استفاده از خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس در تولید کاغذ فلوتینگ ضمن تولید کاغذ مقاوم تر در مصرف چوب آلات جنگلی نیز کاهش قابل ملاحظه ای می توان ایجاد نمود.