مقاله تولید واکسن براکسی با استفاده از محیط کشت غنی شده و فرمانتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: تولید واکسن براکسی با استفاده از محیط کشت غنی شده و فرمانتور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسن براکسی
مقاله کلستریدیوم سپتیکوم
مقاله محیط کشت غنی شده
مقاله فرمانتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیله چیان لنگرودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جباری احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: واکسن براکسی عبارتست از کشت سویه مناسبی از کلستریدیوم سپتیکوم در یک محیط مایع و یا فیلترات آن کشت و یا مشتقات آن که به نحوی غیرفعال شده و سمیت آن از بین رفته ولی ایمنی زائی آن برقرار مانده باشد. هدف: تولید واکسن براکسی با استفاده از محیط کشت غنی شده در فرمانتور. روش کار: دو محیط کشت مرسوم و غنی شده برای کشت کلستریدیوم سپتیکوم سویه ۹۱۳CN در ظروف شیشه ای ۱۰ لیتری و در فرمانتور در نظر گرفته شد و هر محیط کشت سه نوبت در هر یک از شرایط مورد بررسی قرار گرفت و مجموعا برای ۱۲ سوسپانسیون باکتریائی به دست آمده کلیه روش های استاندارد تعیین عدم وجود سمیت غیر عادی، توان ایمنی زائی، بی ضرری و MLD انجام شد.نتایج: پس از مقایسه داده ها مشخص گردید که کشت باکتری کلستریدیوم سپتیکوم در محیط کشت غنی شده بکار رفته در فرمانتور بهترین نتیجه را می دهد زیرا بالاترین توان ایمنی زائی در این شرائط مشاهده شد. استاندراد های بین المللی ۲/۵IU/mL را برای توکسین آلفای کلستریدیوم سپتیکوم تعیین کرده اند ولی دراین پژوهش ۴IU/mL بدست آمد.نتیجه گیری نهایی: استفاده از محیط کشت غنی شده در فرمانتور برای تولید واکسن براکسی بسیار مناسب است.