مقاله تولید نانوپودرهای آلومینا با استفاده از فرآیند شیمیایی تر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تولید نانوپودرهای آلومینا با استفاده از فرآیند شیمیایی تر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوپودر آلومینا
مقاله روش شیمیایی تر
مقاله تایرون
مقاله سرفکتانت
مقاله لعاب های سرامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانمرادی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: خانی صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوپودرهای آلومینا با استفاده از فرآیند شیمیایی تر تولید شده است. اثر افزودنی های مختلف به ویژه تایرون جهت بهبود شرایط بهینه تولید نانوپودرهای آلومینا مورد مطالعه قرار گرفته است. و در نهایت مدلی مناسب جهت تولید نانوپودر آلومینا ارائه می گردد. بررسی پودر حاصل به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) موفقیت این تحقیق در تولید نانوپودر  Al2O3را با استفاده از فرآیند شیمیایی تر نشان می دهد. در بررسی های دقیق توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، ذرات ۳۰-۱۰۰ nm مشاهده گردید. در نهایت دستگاه Zetasizer نشان می دهد که پودر تولیدی از توزیع اندازه ذرات نانو برخوردار است. آلومینای تولیدی به دلیل مورفولوژی مناسب می تواند در صنایع مختلف بویژه در لعاب های سرامیکی مورد استفاده قرار گیرد.