مقاله تولید نانوساختار پروتئینی به عنوان حامل دارو و بهینه سازی از بالا به پایین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تولید نانوساختار پروتئینی به عنوان حامل دارو و بهینه سازی از بالا به پایین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله سرم آلبومین
مقاله سیستم های انتقال دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم نژاد مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استفاده از سامانه های ذره ای زیست تخریب پذیر موضوع بسیار جالبی در زمینه استفاده از پلیمرها در دارورسانی است. این سامانه ها برای انتقال بسیاری از داروها مناسب هستند.
هدف: مطالعه به منظور تولید نانوساختار پروتئینی به عنوان حامل دارو و بهینه سازی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. ابتدا از روش توده ای شدن ساده و سپس برای خالص سازی به ترتیب از سانتریفیوژ با دور بسیار بالا (g 48800)، دیالیز، میکرو و الترافیلتراسیون استفاده شد. اندازه ذرات به وسیله دستگاه پراکنش نور لیزر و ساختار آن توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شد.
یافته ها: مهم ترین عوامل موثر در اندازه نانو ذره تولیدی عبارت بودند از: سرعت هم زدن، دما، غلظت پروتئین و نسبت حجمی اتانول به سرم آلبومین گاوی. اندازه ذرات تولید شده در محدوده ۱۰۱٫۴ تا ۵۰۳ نانومتر و شکل آن شبه کروی بود. دما موثرترین عامل بود. با افزایش دما، حرکت براونی مولکول افزایش می یافت که خود در اندازه مولکول تشکیل شده موثر بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نانوذراتی در حدود ۱۰۰ نانومتر و با خلوص بالا از سرم آلبومین گاوی قابل تولید است؛ بنابراین می توان از آن برای انتقال دارو استفاده کرد.