مقاله تولید سوخت بیودیزل ازسوبستراهای روغن زیتون و متانول با استفاده از لیپاز سویه بومی .pseudomonas sp که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تولید سوخت بیودیزل ازسوبستراهای روغن زیتون و متانول با استفاده از لیپاز سویه بومی .pseudomonas sp
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیودیزل
مقاله ترانس استریفیکاسیون
مقاله روغن زیتون
مقاله متانول
مقاله لیپاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی پور کبری
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمظفری نور
جناب آقای / سرکار خانم: داستان کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدودیت منابع و کاهش سریع سوخت های فسیلی، افزایش قیمت های نفت خام و نگرانی های محیطی دلایل مختلفی برای بررسی استفاده از روغن های گیاهی به عنوان سوخت جایگزین هستند. بیودیزل می تواند از روغن های گیاهی به وسیله ترانس استریفیکاسیون با متانول/ اتانول به دست آید. ترانس استریفیکاسیون می تواند به طور شیمیایی یا آنزیمی انجام شود. واکنش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روغن زیتون به عنوان جانشین ارزان برای تری گلیسیرید و الکل زنجیره کوتاه (متانول) به وسیله لیپاز آزاد سویه Pseudomonas انجام شد. استر اسید چرب زنجیره دراز، که محصول این واکنش است بیودیزل نام دارد و می تواند به عنوان سوخت دیزلی استفاده شود که تولید سولفور اکسید نمی کند و دود را به حداقل می رساند.آنزیم لیپازی که از سویه بومی جنس Pseudomonas استخراج شده بود، برای واکنش ترانس استریفیکاسیون استفاده شد. این سویه با بیشترین تولید آنزیم از نمونه های مختلف خاک استان گیلان جدا گردید. آنزیم لیپاز با رشد در محیط کشت GYP به مدت ۴۸h در ۳۷oC تولید و فعالیت لیپاز ترشحی با روغن زیتون تحریک شد. نیمه عمر آنزیم بیش از ۲ روز بود. برای تولید بیودیزل روغن زیتون و متانول به نسبت ۱:۴ (molmol-1) استفاده شدند. به مخلوط ۲ml از محلول آنزیمی اضافه شد و سپس در انکوباتور شیکردار با دمای ۴۰oC با دور ۲۰۰rpm به مدت ۱۲h قرار داده شد. تشکیل میتل استرها با کروماتوگرافی ستونی آنالیز شد که محصول نهایی بیودیزل بیش از ۷۰% بود.