مقاله تولید دکستران از ملاس نیشکر با استفاده از باکتری لوکونوستوک مزانتروئیدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: تولید دکستران از ملاس نیشکر با استفاده از باکتری لوکونوستوک مزانتروئیدس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دکستران
مقاله ملاس
مقاله لوکونوستوک مزانتروئیدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی کشکولی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی کشکولی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دکستران پلی ساکاریدی متشکل از مونومرهای گلوکز می باشد که به طور گسترده به عنوان توسعه دهنده حجم خون در داروسازی استفاده می شود. هدف این مطالعه تولید دکستران از ملاس نیشکر با استفاده از باکتری لوکونوستوک مزانتروئیدس بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، جهت رشد میکروارگانیسم و تولید دکستران، ملاس نیشکر در غلظت های مختلف به محیط کشت اضافه شد. رسوب دکستران بعد از ۴۸ ساعت با اضافه کردن اتانول، تکان دادن و سانتریفوژ کردن حاصل گردید. جهت شناسایی کیفی، از اثر دکستران بر پولاریزاسیون و برای طراحی و تحلیل داده ها از روش آماری طرح رویه پاسخ استفاده شد.
یافته ها: پس از بررسی اثر جداگانه و متقابل پارامترها بر مقدار دکستران تولیدی نتایج مربوط به سطوح بهینه به صورت ۵۰ گرم بر لیتر ملاس نیشکر، دمای ۳۵ درجه سانتی گراد و ۸٫۵=pH به دست آمد که در این شرایط، بیشترین دکستران برابر با ۸۲ گرم بر لیتر تولید شد. ضریب همبستگی مدل محاسباتی برای دکستران تولیدی ۹۹٫۵ درصد به دست آمد که بیانگر تطابق عالی مدل محاسباتی با نقاط آزمایش شده و دقت بالای مدل بود.
نتیجه گیری: تولید دکستران به وسیله باکتری لوکونوستوک مزانتروئیدس و ملاس نیشکر به عنوان سوبسترا یک روش کم هزینه و مقرون به صرفه در مقایسه با روش های رایج تولید دکستران می باشد و علاوه بر تولید یک محصول کلینیکی، بار آلایندگی ملاس در محیط زیست به طرز چشمگیری کاهش می یابد.