مقاله تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو ۵ به وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو ۵ به وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکراکینگ
مقاله تصفیه هیدروژنی
مقاله گازوییل خلاء
مقاله دیزل
مقاله مصرف هیدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: سیف محدثی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس استاندارد دیزل در اروپا (یورو ۵)، دیزل با گوگرد کمتر از ۱۰ ppm وزنی به عنوان دیزل کم گوگرد یا ULSD شناخته می شود. در این پژوهش، تولید دیزل کم گوگرد با استاندارد یاد شده از هیدروکراکینگ گازوییل خلاء، در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، از سه بستر متوالی شامل کاتالیست های تصفیه هیدروژنی (هیدروتریتینگ)، هیدروکراکینگ و دوباره تصفیه هیدروژنی استفاده شده که در مقایسه با روش معمول آزمون های پایلوت، بستر سوم (حاوی کاتالیست تصفیه هیدروژنی) پس از بستر هیدروکراکینگ افزوده شده است. نتیجه ها نشان می دهند که با افزایش دما در دبی، فشار و نسبت هیدروژن به هیدروکربن ثابت، بازده تولید فراورده های سبک افزایش یافته به طوری که در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد که به عنوان دمای شروع فرایند در مقیاس صنعتی انتخاب شده، بازده تولید نفتای سبک، سنگین، نفت سفید و دیزل در حدود ۴۷ درصد می شود. افزون بر آن، در این دما، تولید دیزلی با گوگرد حدود ۱۰ ppm وزنی، محقق شده است. در نهایت هیدروژن مصرفی فرایند نیز در حدود ۱٫۲ درصد وزنی خوراک گازوییل خلاء بوده که در حد مقدارهای گزارش شده برای فرایند صنعتی است و افزایشی نداشته است.