مقاله تولید ترکیب NiTi نانو ساختار با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تولید ترکیب NiTi نانو ساختار با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نایتینول
مقاله آلیاژسازی مکانیکی
مقاله NiTi نانوساختار
مقاله ساختار آمورف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نیا شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنژاد سیدخطیب الاسلام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نیا فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، امکان تولید پودر نانو ساختار آلیاژ Ni-Ti با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی به طور مستقیم و یا با کریستالیزاسیون فاز آمورف حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور عملیات آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی متعاقب آن بر روی دو نوع از مخلوط پودر های عنصری تیتانیم و نیکل انجام گرفت. عملیات آلیاژسازی مکانیکی پودر های مذکور به مدت حداکثر ۵۰ ساعت درون آسیاب گلوله ای سیاره ای و تحت اتمسفر گاز آرگون انجام شد. برای بررسی مورفولوژی پودرها، فرآیند آمورف شدن و ایجاد فازها و ترکیبات مورد نظر از دستگاه های پراش اشعه ایکس، کالریمتری تفریقی روبشی، و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج نشان می دهد ترکیب حافظه دار NiTi با ابعاد نانومتری، با انجام عملیات کریستالیزاسیون فاز آمورف حاصل از آلیاژسازی مکانیکی به خوبی تشکیل گردید.