مقاله تولید انبوه آنتی بادی مونوکلونال علیه پپتید خارج سلولی CD20 و ارزیابی اتصال اختصاصی آن به سلول های بیان کننده CD20 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۳۶۳ تا ۶۷۲ منتشر شده است.
نام: تولید انبوه آنتی بادی مونوکلونال علیه پپتید خارج سلولی CD20 و ارزیابی اتصال اختصاصی آن به سلول های بیان کننده CD20
این مقاله دارای ۳۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بادی مونوکلونال
مقاله CD20
مقاله افینیتی کروماتوگرافی
مقاله فلوسایتومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سینه سپهر کوشان
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلی زاده جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پیش زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت فناوری هیبریدوما در تولید آنتی بادی های مونوکلونال این امکان فراهم شده که به واسطه این مواد، مارکرهای مختلف سلولی در سطح سلول های نرمال و بدخیم ارزیابی گردد. CD20، فسفوپروتئین غیر گلیکوزیله، یک مارکر مناسب در تشخیص لوسمی و لنفوم ها می باشد که تقریبا در ۹۵ درصد از سلول های B نرمال و بدخیم به جز در سلول های اولیه و پلاسماسل، بیان می گردد. هدف این مطالعه تولید آنتی بادی مونوکلونال برعلیه مارکر CD20 و ارزیابی اتصال اختصاصی آن در سلول های بیان کننده CD20 می باشد.
مواد و روش ها: ابتدا موش های Balb/c در چهار نوبت با ۱۰۰ میکروگرم پپتید خارج سلولی CD20، ایمونیزه گردیدند و سپس فیوژن سلول های طحال ایمن ترین موش با سلول های میلومایی SP/20 به وسیله پلی اتیلن گلیکول (PEG) صورت گرفت. کلون مطلوب برای رقت سازی محدود ( (limiting dilutionانتخاب گردید. تولید انبوه آنتی بادی مونوکلونال به روش مایع آسیت صورت گرفت. تخلیص آنتی بادی مونوکلونال با روش افینیتی کروماتوگرافی پروتئین A انجام شد و با SDS-PAGE نیز تایید گردید. اتصال اختصاصی آنتی بادی با ارزیابی های ایمونولوژیکی مثل الایزا و ایمونوفلورسانس و فلوسایتومتری صورت گرفت.
یافته ها: پس از انجام فیوژن سلولی و غربالگری کلون ها، یک کلون مطلوب با جذب نوری ( (ODحدود ۲ در آزمون الایزا به دست آمد. با تخلیص مایع آسیت با ستون افینیتی کروماتوگرافی پروتئین A،۵ میلی گرم آنتی بادی مونوکلونال خالص به دست آمد. نتایج SDS-PAGE خلوص محصول کروماتوگرافی را تایید نمود. نتایج الایزا و ایمونوفلورسانس و فلوسایتومتری اتصال اختصاصی به  CD20 را نیز تایید نمود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که از آنتی بادی مونوکلونال تولیدشده علیه CD20 می توان در ارزیابی های ایمونولوژیکی نظیر الایزا و ایمونوفلورسانس و فلوسایتومتری استفاده نمود.