مقاله تولید استوکستیک هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تولید استوکستیک هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروگراف سیلاب
مقاله مونت کارلو
مقاله تولید سیلاب
مقاله مدل HEC-HMS
مقاله مدل RPG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبیون باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروگراف سیلاب یکی از اجزای مهم در تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می باشد. در طراحی سازه های آبی برآورد سیلاب طراحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت کلیه متغیر های تصادفی از مباحث مهم می باشد. در روش های متداول با استفاده از سری زمانی پیک سیلاب لحظه ای مشاهداتی و برازش یک توزیع چگالی احتمال، پیک سیلاب بر آورد می گردد و عدم قطعیت سایر متغیر های تصادفی نظیر بارش، تلفات نفوذ، جریانات پایه و … مد نظر قرار نمی گیرد.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تلفیق مدل تولید کننده استوکستیک بارش RPG و مدل HEC-HMS و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیر تصادفی موثر بر سیلاب، هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان تولید گردد.
نتایج حاصل موید آن است که روش شناسی تولید سیلاب در این تحقیق با دقتی مناسب امکان تولید هیدروگراف سیلاب جهت سایر تحلیل های هیدرولوژیکی و یا طراحی سازه های آبی را دارد. به طوری که ۱۰۰% حجم سیلاب ها، پیک سیلاب ها و هیدروگراف سیلاب های مشاهداتی در باند معنی دار سیلاب های تولیدی قرار دارند.