مقاله تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه مولکول هورمون رشد نوترکیب انسانی و تهیه کیت ELISA برای اندازه گیری آن و مقایسه برخی شاخص های ارزش تشخیصی کیت با نوع تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۷۳ تا ۱۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه مولکول هورمون رشد نوترکیب انسانی و تهیه کیت ELISA برای اندازه گیری آن و مقایسه برخی شاخص های ارزش تشخیصی کیت با نوع تجاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون رشد انسانی
مقاله آنتی بادی پلی کلونال
مقاله ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زرکش اصفهانی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از روش های حساس و دقیق اندازه گیری هورمون رشد انسانی (Human growth hormone یا hGH) روش ELISA می باشد. برای انجام مطالعات مربوط به تولید این هورمون و اندازه گیری کلینیکی آن، نیاز به آنتی بادی بر علیه آن و کیت اندازه گیری می باشد. با توجه به این که کیت های ELISA مربوطه در ایران از کشورهای دیگر تهیه می شوند، این مطالعه برای تولید آنتی بادی پلی کلونال بر ضد هورمون رشد و یک کیت ELISA داخلی برای اندازه گیری هورمون رشد انجام شد.
روش ها: آنتی بادی پلی کلونال ضد hGH با ایمونیزاسیون خرگوش به مدت ۱۰ هفته تزریق، تولید شد. سپس ویژگی آن به وسیله ی ایموبلاتینگ بررسی گردید. آنتی بادی خالص شده برای طراحی کیت ELISA استفاده شد. روش ELISA  ساندویچی طراحی شده از لحاظ مقادیر آنتی بادی پوشاننده و آنتی بادی کونژوگه استاندارد گردید. در پایان میزان حساسیت و ویژگی کیت طراحی شده با نمونه ی خارجی مقایسه شد.
یافته ها: آنتی بادی پلی کلونال با موفقیت بر علیه هورمون رشد در خرگوش تولید و خالص شد. این آنتی بادی قابلیت استفاده در تست های وسترن بلاتینگ و ELISA را داشت. سپس کیت طراحی شده با نوع خارجی از نظر ارزش های تشخیصی مقایسه شد و ارزش تشخیصی آن ۹۸ درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: این کیت دارای ارزش تشخیصی در سنجش hGH است به صورتی که می تواند جایگزین مناسبی برای نمونه خارجی باشد. تولید آنتی بادی پلی کلونال و کیت اندازه گیری مربوطه با هزینه ی بسیار کمتر مقدور است و گامی در جهت خودکفایی کشور محسوب می شود.