مقاله تولیدات علمی و ترسیم نقشه علمی پژوهشگران ایرانی حوزه طب سنتی طی سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۰ در پایگاه «Web of Science» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۱۳ تا ۵۲۴ منتشر شده است.
نام: تولیدات علمی و ترسیم نقشه علمی پژوهشگران ایرانی حوزه طب سنتی طی سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۰ در پایگاه «Web of Science»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید علم
مقاله طب سنتی
مقاله علم سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدهدی نژاد نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی ریزی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طب سنتی نه تنها برای مراقبت از سلامت و بهبود کیفیت زندگی کارایی دارد، بلکه برای تشخیص و درمان بیماری ها نیز به کار می رود. از این رو توجه به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تولیدات علمی و ترسیم نقشه علمی پژوهشگران ایرانی حوزه طب سنتی طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ در پایگاه Web of science بود.
روش بررسی: این پژوهش، به شیوه پیمایشی و با روش علم سنجی، ۲۸۸ مدرک نمایه شده پژوهشگران ایرانی در حوزه طب سنتی پایگاه Web of science طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ را مورد بررسی قرار داد، سپس با استفاده از نرم افزار HistCiteTM به بررسی تحلیلی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی این حوزه و میزان رشد و توسعه آن آثار در بازه زمانی ۲۱ ساله پرداخته شد.
یافته ها: حوزه طب سنتی ایران با ۲۸۸ رکورد توانسته است رتبه ۲۶ جهان در این علم را کسب نماید. متوسط نرخ رشد تولیدات علمی این حوزه طی این سال ها ۵۳٫۳۲ درصد بود. عبدالهی با ۱۳ مدرک و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۶۰ مدرک، بیشترین سهم را در تولیدات علمی این حوزه داشتند. در بررسی نوع منابع مشخص شد که محققان تمایل دارند پژوهش های خود را در قالب مقاله ارایه دهند. نشریه Journal of ethnopharmacology نیز بیشترین مدارک تولید شده محققان ایرانی را منتشر کرده بود. همچنین هیچ خوشه ای از ۵۰ مدرک برتر شکل نگرفت.
نتیجه گیری: روند رشد تولیدات علمی ایران در حوزه طب سنتی به لحاظ کمی از شیب قابل قبولی برخوردار است، اما تولیدات علمی این حوزه از لحاظ دریافت میزان استنادات جهانی و محلی بسیار ضعیف بوده و این امر نشان دهنده عدم تاثیرگذاری این پژوهش ها می باشد.