مقاله تولد مفهوم امر سیاسی: تحولات عینی و ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تولد مفهوم امر سیاسی: تحولات عینی و ذهنی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امر سیاسی
مقاله سیاست
مقاله پساسیاست
مقاله عینیت
مقاله ذهنیت
مقاله آنتیگونیسم
مقاله اگونیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی تحول مفهوم امر سیاسی می پردازد. از نظر ما امروزه دیگر نمی توان از مفهوم سنتی سیاست در تمامی روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد. زیرا با اجتماعی شدن سیاست در تمامی مناسبات شاهد روابط قدرت هستیم. قدرتی که تنها در نهادهای رسمی خود را نشان نمی دهد. ما در این مقاله ضمن ارائه تاثیر برخی تحولات عینی و ذهنی تاثیر گذار بر تحول امر سیاسی به این نتیجه می رسیم که اکنون دیگر تنها دولتها و نهادهای رسمی دارندگان قدرت بلامنازع نیستند بلکه به واسطه ظهور موضوعات جدید تمامی گروههایی که در گذشته تنها دارای یک انجمن یا یک اسم بودند، اکنون خواهان میزانی از قدرت برای بیان خواسته ها و تاثیرگذاری بر دنیای اطراف خود هستند.