سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسن میریان حسین آبادی – استاد یار دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف
سیدوحید هاشمیان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های احتمالاتی سیستمهایی هستند که در قسمت های از انها تصمیمات مبتنی بر احتمالات باید اتخاذ گردد. دراین مقاله روشی برای توصیف صوری چنین سیستمهایی با استفاده از زبان توصیف صوری z پیشنهاد میگردد. در این روش نشانه گذاری مناسب برای این منظور تعریف شده و روش ترجمه این نشانه گذاری جدید به زبان z استاندارد ارایه شده است.