سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مهبد – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
علی احمدی جزنی – کارشناسی مهند سیعمران
روح الله احمدی جزنی – دکتری زلزله
عماد مهبد – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

مساله توسعه ترک ها در ساختار تشکیل خاک غالبا وجود دارد یک تعداد ازمدلهای مکانیک شکست برای توصیف ترک خوردگی در خاک مورد استفاده قرارمیگیرد اما دربسیاری از آنها زمانی که خاک مرطوب و درحالت پلاستیک است قابل اجرا نمی باشد ما به این ضعف با استفاده از روش جدید مکانیک شکست الاستوپلاستیک برای توصیف تشکیل شکاف در خاک پلاستیک توجه نموده ایم نمونه ها از طریق شکافهای عمیق که درآزمایش خمش چهارنقطه ای اصلاح شده ایجاد شده شکسته شدند. دراین آزمایش زاویه ی نوک ترک Ctoa ارزیابی شد ctoa پارامتر قدرتمندی برای توصیف ترک خوردگی دراثر انقباض و شکست الاستوپلاستیک در تقریب های عددی مثل مدلسازیالمان محدود دراختیار ما قرار میدهد آزمایش برروی کائولینیت خالص نشان داد جهت تنش درتحکیم برروی ctoa اثر نمی گذارد.