مقاله توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل های هیدروتایم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل های هیدروتایم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل آب پایه
مقاله توزیع گامبل
مقاله توزیع لوگ لجستیک
مقاله توزیع نرمال
مقاله توزیع ویبول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کامکار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوی سیدعلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازی جوانه زنی با استفاده از مدل های هیدروتایم و هیدروترمال تایم به طور گسترده ای انجام می شود. در یک جمعیت بذری، تنوع در زمان جوانه زنی ناشی از تنوع پتانسیل آب پایه برای جوانه زنی کسر g (yb(g)) است که توسط توزیع نرمال مدل سازی می شود. در این آزمایش، فرض نرمال بودن توزیع yb(g) با جوانه زنی بذرهای کرچک در محدوده ای از پتانسیل های آب (y) در دماهای زیر مطلوب مورد آزمون قرار گرفت. چهار توزیع آماری ویبول، لوگ لجستیک، نرمال و گامبل برای نشان دادن تنوع نسبی yb(g) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که توزیع ویبول در همه دماهای مورد بررسی دارای بیشترین دقت برازش به داده های yb(g) بود AIC) بین -۱۴۹۷ تا -۱۰۲۰). ثابت هیدروتایم با افزایش دما کاهش یافت؛ بر اساس تابع توزیع ویبول مقدار آن از ۲۴۲٫۷۱ مگاپاسکال ساعت در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد به ۲۷٫۴۳ مگاپاسکال ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد رسید. همچنین بر اساس تابع ویبول، پتانسیل آب پایه برای جوانه‎زنی بذور کرچک در دماهای مختلف بین 0.93- تا-۲  مگاپاسکال متغیر بود. توزیع نرمال لزوما بهترین تابع برای پتانسیل آب پایه در مدل های هیدروترمال تایم نیست، لذا قبل از استفاده از یک مدل برای پیش بینی، توزیع yb(g) در یک نمونه بذری باید مورد بررسی قرار گیرد و یک معادله مناسب انتخاب شود. با توجه به انعطاف پذیری توزیع ویبول، این مدل امکان پیش بینی دقیق جوانه زنی و نیز تعیین توزیع yb(g) را فراهم می آورد.