سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – کارشناس معماری و کارشناسی ارشد شهرسازی_ طراحیشهری، دانشگاه علم و صنعت
سیدیحیی خاتمی – کارشناس معماری و کارشناسی ارشد شهرسازی_ طراحیشهری، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

طرح کاربری زمین ، بیانگر الگوی آتی استفاده از زمین در هر شهر است و به عنوان هسته اصلی طرح های شهری محسوب می شود. و بخش های مختلف شهر براساس آن شکل می گیرد . این مقاله در مورد کاربری زمین پایدار نوشته شده است . پیام اصلی این مقاله در شناسایی و ارائه شیوه های مناسب جهت استفاده از زمین شهری ،که از طریق بررسی رویکردهای نوین حاصل شده است . در این رابطه نقشاختلاط کاربری، تشدید کاربری، توسعه میان افزا، کشاورزی و باغداری شهری و … اهمیت خاصی پیدا می کند که نهایتا به پایداری شهر منجر می شوند