سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی برای تولید کاف ی غذا و به عبارتی دیگر استفاده از کشاورزی رایج، عادتی برای کشاورزان شده است. در حال حاضر، بیش از ۳۱ میلیون ۲۰۰۷) هکتار اراضی و حداقل ۶۲۳۱۷۴ مزرعه تحت مدیریت ارگانیک در جهان وجود دارد. در ایران نیز تا سال ۱۳۸۶ میلادی)، حدود ۹۱۳ هکتار زمین زراعی تحت کشت ارگانیک بوده است. از مشکلاتی که تولید کنندگان در جهت نیل به ارگانیک شدن دارند می توان به، فقدان دانش و مهارت لازم برای مدیریت مزرعه ارگانی ک، فقدان بازارها ی فروش برای محصولات ارگانیک و عدم اطمینان در مورد درآمد اقتصادی، پیچیدگی فرآیند تبدیل در حین ارگانیک شدن و نیاز به کارگر بیشتر، بازاررسانی محصولات ارگانیک، کنترل علفهای هرز و آفات، گواهی نمودن محصولات ارگانی ک، سطح بالاتر سرمایه گذاری مالی و مدیریت مزرعه بدون کاربرد کودهای ش یمیایی بعد از محدود یت در زمان بعد از ارگانیک شدن، اشاره کرد، همچنین مشکلاتی که سیستم توزیع و بازاریابی دارد شامل فقدان امکانات پردازشی، فقدان بازار، عدم پرداخت هزینه های بالاتر توسط مصرف کنندگان می باشد و در پایان مشکلاتی که مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در این زمینه با آن رو به رو هستند، نگرانی از وضعیت بهداشت و سلامت غذایی، کیفیت، ارزش ها و اخلاقیات انسانی، مسائل زیست محیطی، قیمت بالای این محصولات و عدم دسترسی آسان به آن می باشد.