سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا نعمت اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
سعیدرضا مشایخی قلعه شیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، راهنمای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده:

سفر به مناطق مختلف و بازدید از پدیده های انسانی و طبیعی گوناگون، در ضمن مفرح بودن، موجبات رشد انسان را فراهم می آورد. در راستای این عمل، که همواره مورد تایید و توصیه ی بزرگان بوده، صنعت گردشگری شکل گرفته است. امروزه اهمیت و وسعت این صنعت موجب شده است تا پدیده های متعددی از دیدگاه گردشگری مورد تحقیق قرار گیرند . معماری گذشته ی ایران همواره یکی از پربازدیدترین اتفاقات صنعت گردشگری بوده و هست. از سوی دیگر مطالعات بسیاری بر کارآمدی این بناها از نقطه نظر کیفیت های فضایی و آسایش انسان در این فضاها صحه گذارده اند. در نگاهی ریزبینانه تر این مصادیق، نمونه های کهن پایداری و استفاده ی بهینه از انرژی هستند. همین مبحث می تواند مورد استفاده قرار گرفته و با بهره گرفتن آموزش ضمنی، موجب آموزش دهندگی بازدیدکنندگان این مناظر گردشگری گردد . ازین روی بر آنیم تا پس از بررسی راهکارهای رسیدن به استفاده ی بهینه از انرژی که در یکی از نمونه های پرمغز معماری گذشته ی ما استفاده شده است، به چگونگی انتقال و آموزش ضمنی مفاهیم مرتبط با صنعت گردشگری بپردازیم. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی تحلیلی است که با بررسی منابع کتابخانه ای و نمونه ی موردی همراه می باشد. در انتهای این بحث به اهمیت بالای بحث آموزش غیرمستقیم درگردشگری، نقش آن در توسعه ی پایدار گردشگری و ارتقاء کیفیت این صنعت دست خواهیم یافت.