سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
میلاد عبداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی ازمهمترین دلایل تخریب پلها بخصوص درمواقع سیلابی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد بنابراین کنترل و کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه های پل نقشمهمی را درپایداری پل ها ایفا م یکند دراین تحقیق تاثیر شکل هندسی و ابعاد طوق درکنترل و کاهش حداکثر عمق آبشستگی موضعی در دماغه ی پایه مستطیلی مورد مطالعه قرارگرفت نتایج این تحقیق نشان داد که طوق مستطیلی با قطرموثر سه برابر قطرپایه درکاهش ماکزیمم عمق آبشستگی و بهتاخیر انداختن زمان شروع آبشستگی موثرتر از بقیه ی مدلهای طوق عمل کرد.