سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد طاهری – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
مجید قربانی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

امروزه زندگی اقتصادی بشر با فناوری های دیجیتال ازقبیل اینترنت رایانه و نرم افزار عجین شده است اقتصاددیجیتال اقتصادی است که برپایه این فناوری ها بناشده است دراین مطالعه سعی شده تا ابتدا با استفاده ازروش کتابخانه ای به معرفی اقتصاددیجیتال و بررسی وضعیت کنونی آن درایران پرداخته شود سپس فرصت های پیشرو و همچنین چالشهای موجود برسرمسیر توسعه آن درکشور مورد کنکاش قرارگرفت و درانتهابه ارایه راهکارهایی عملی جهت رفع این موانع پرداخته شد نتایج مطالعه نشان میدهد ازمهمترین دستاوردهایی که توسعه اقتصاددیجیتال درکشور به ارمغان خواهدآورد میتوان به توسعه اقتصادرقابتی امکان ورود بیش ازپیش تولیدات ملی به بازارهای جهانی حفظ سرمایه های ملی دردرون کشور انعطاف پذیری خطوط تولید و امکان دسترسی همگانی به فرصت های برابر اقتصادی اشاره نمود اما درحال حاضر نظام اقتصادی کشور ازفقدان یک استراتژی مشخص و راهگشا که بتواند زمینه بهسازی سریع وضعیت اقتصادداخلی و انطباق آن با چارچوب های اقتصادنوین جهانی را فراهم آورد رنج می برد.