سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
سیدمحمدعلی مسعودی – دانشجوی کارشناسی کامپوتر(نرم افزار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
زهره شاهرخیان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت منابع آب و رشد روز افزون جمعیت، کشورهای جهان را به بالا بردن بهره وری بهینه از منابع آب و خاک با استفادهاز روش های نوین آبیاری سوق داده است. انتخاب یک سیستم برای هر طرح باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثررساندن راندمان استفاده از آب و تطابق کامل با شرایط منطقه، هزینه ها و مشکلات بهره برداری و نگهداری را به حداقلبرساند. عدم گزینش صحیح سیستم آبیاری مناسب برای یک شبکه آبیاری، بخصوص در سیستم های آبیاری تحت فشار که بهتجهیزات خاصی نیاز دارند، موجب اتلاف وقت و هزینه بسیار در مراحل مختلف طراحی و اجرا، و چه بسا غیر اقتصادی شدنطرح می شود. با توجه به برخورداری سیستمهای خبره از قابلیت هوش مصنوعی، این سیستمها قادر خواهند بود در حلمسائل پیچیده که نیاز به حجم زیادی از دانش وتجربه ( که معمولا کیفی هستند) دارند، به کاربران کمک بزرگی کنند.دراینجا با استفاده از سیستم تصمیم گیری مدلی تهیه گردید که پس از اجرای مدل در حل چند مسئله نمونه نتایج قابلقبولی ارائه شد.