سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید مددی آورگانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
تورج توکلی قینانی –

چکیده:

در مدلسازی ریاضی سیستمهای خورشیدی مقدار انرژی خورشیدی رسیده شده به سطح زمین در هر لحظه از زمان به عنوان مهمترین ورودی در تمام مدلهای مربوط به این سیستم ها بسیار حائز اهمیت است ارایه یک مدل ریاضی برای محاسبه میزان تابش دریافتی با استفاده از پارامترهای جغرافیایی مانند زاویه آزیمود سطح و شاخص پاکی هوا و فاکتورهای ساختاری مربوط به سیستمهای خورشیدی مانند زاویه شیب جمع کننده می تواند بسیار مفید و ارزشمند باشد دراین مطالعه یک مدل ریاضی ارایه شده است که می تواند با استفاده از پارامترهایی مانند طول و عرض جغرافیایی محل مورد نظر زوایای سطح و شیب جمع کننده و شاخص پاکی هوا میزان انرژی دریافتی به سیستم های خورشیدی را محاسبه کند. هنتیجه این کار تهیه و تدوین یک بسته نرم افزاری برای محاسبات خورشیدی است که برای تمام سیستمهای خورشیدی لازم و ضروری است