سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعداله ابراهیم نژاد –
صالح دهباری –
رضا توکلی مقدم –
علیرضا پورروستا –

چکیده:

دراین مقاله به مدلسازی مساله توزیع کالاهای مستقل از هم از یک عمده فروش /تولیدکننده به تعدادی خرده فروش پرداخته می شود فرضیات واقع گرایانه بسیاری نیز دربطن این تحقیق گنجانده شده است تا از ساخته شدن یک مدل ریاضی غیرکاربردی اجتناب گردد ازآنجایی که خرده فروشان باید کالاها را به پایین دست زنجیره برسانند و اینکه هرکدام از انها مشتریان مخصوص به خودرا دارند هرکدام از خرده فروشان میخواهند که کالا ها دریک بازه زمانی خاص بهدستشان برسد که از آن به پنجره زمانی تعبیر می کنیم همچنین تعدادوسایل حمل و نقل معلوم نیست و متغیر تصمیم سماله است اما ظرفیت حمل هروسیله معلوم است.