سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش نسترن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری
حسین اکبری پور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمدرضا امین ناصری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تشخیص بیماریهایی که علایم مشترک و نزدیک به یکدیگر دارند میتواند باعث ایجاد خطای پزشکی درتشخیص و درمان شود همچنین نبود افراد متخصص درتمامی مکانهایی که به آنها نیاز است توسعه سیستم های خبره به نحوی که قادر به ثبت و ذخیره دانش و بکارگیری آن باشند را توجیه می نماید دراین مقاله سیستم خبره ای توسعه داده شده که قادر به تشخیص و ارایه روش های درمان بیماری لوسمی سرطان خون است و درآن ازشواهد بالینی ازمایشات خوب و ستوژنیک فرد بیماربهره گرفته شدهاست درسیستم خبره پیشنهادی با استفاده ازرویکرد مهندسی دانش خبرویت پزشک متخصص اتخاذ گردیده و با بازنمایی این خبرویت تشکیل پایگاه دانایی سیستم ممکن گردیده است.