سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین مباشری – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر،موسسه آموزش عالی خاوران
حسین وحیدی – مدرس گروه مهندسی عمران،موسسه آموزش عالی خاوران

چکیده:

این مقاله ضمن معرفی رهیافت های نوین درحوزه سامانه های اطلاعات مکانی برپایه مشارکت عمومی وداوطلبانه مردم به چگونگی تعریف و طراحی یک سامانه اطلاعات مکانی بومی تحت وب برپایه مشارکت عمومی برای سنجش و پایش بهینه و گسترده آلودگی صوتی شهری جهت استفاده مدیران شهری کارشناسان و شهروندان می پردازد دراین مقاله پس ازمرحله نیازسنجی و تحلیل و بررسی قابلیت های این سامانه مدل مفهومی معماری و پیشنهادی مولفان برای طراحی چنین سامانه ای ارایه گردیده و ضمن پیاده سازی یک نمونه اولیه به عنوان زیرساخت این سامانه درپایان مزایا دستاوردها و چشم اندازهای پیش رو سامانه ارایه شده به بحث گذاشته شدها ست