سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پورشا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرامرز خوشنودیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتیا میرکبیر
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مقدمه: درسالهای اخیر پیشرفت زیادی در ارائه روشهایی برای تحلیل لرزه ای ساختمانهای نامتقارن برمبنای انالیز پوش اور صورت گرفته است goel,chopra روش انالیز پوش اور مودی MPA,poursha و همکاران روش انالیز پوش اور مودی متوالی CMP را برای ساختمانهای بلند نامتقارن نسبت به یک محور توسعه دادند. Fajfar و همکارانش روش تحلیلی N2 را برای ساختمانهای نامتقارن نسبت به دو محور تحت اثر دو مولفه افقی توسعه دادند. با این حال روش اخیر دارای محدودیت بوده و فقط برای ساختمانهای کوتاه قابل استفاده می باشد که اثر مودهای ارتعاشی بالاتر دراین ساختمانها ناچیز است.