سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

این مقاله امکان سنجی استفادها زمخلوط هیدروکربن ها به عنوان جایگزینی R134a دریک یخچال خانگی را ارائه مینماید مبردهای R436a که مخلوطی از پرپان و ایزوبوتان می باشد با ۶۰% وزنی پروپان و R600a ایزوبوتان خالص را دریک یخچال خانگی که برای کاربا مبرد R134a ساخته شده بود جایگزین و دراتاق تست قرار داده شد نتایج آزمایشها نشان میدهد که درصورت استفاده از کمپرسور مدل R134a درمقایسه با ۱۰۵ گرم R134a میزان مصرف انرژی ۶۰ گرم مبرد R436A و۱۴درصد کاهش و ۵۵گرم R600a 7% کاهش داشته است همچنین دمای خروجی کمپرسور با ۵۵ گرم مبرد R600a حدود ۱۸درصد کمتر ا زدمای خروجی کمپرسور با ۶۰ گرم مبرد R436A 105 گرم مبرد R134a کمتر میب اشد درصورت استفاده از کمپرسور مدل R134a میزان کاهش شارژمبرد R436A نسبت به R134a43درصد و میزان کاهش شارژ مبرد R600a نسبت به R134a48درصد می باشد.