سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمئ خادم الحسینی – عضو هیات علمی و مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اس
مهتاب صفی خانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

نواحی مرکزی کلان شهر ها مانند اصفهان به علت جاذبه های گوناگون گردشگری غالباً مقاصد مهمی برای گذران اوقات فراغت محسوب می شوند. ولی همگام با توسعه ی گردشگری در نواحی شهری برای برآوردن نیازهای گردشگران به خدمات حمایتی بیشتری نیاز است امروزه در شهرهای مختلف دنیا دو چرخه به عنوان یک وسیله ی اصلی حمل و نقل روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. در بسیاری از شهرهای اروپایی و آسیائی این وسیله ی سالم، مفید و سبک برای مسافت هایی تا طول ۵کیلو متر در شهر مورد استفاده قرار می گیرد. شهر اصفهان از دیرباز جایگاه گردشگری شهری بوده است. ایجاد ایستگاه های دوچرخه سواری که به وسیله طرح های سازمان حمل و نقل اصفهان صورت گرفته و تاکنون ۱۰ ایستگاه آن آغاز به کار کرده می تواند بستر مناسبی برای توسعه ی حمل ونقل پایدار در این شهر باشد.روش پژوهش در این مقالهمیدانی و بااستفاده از پرسش نامه است . تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه به وسیله نرم افزارSPSS و تهیه ی نقشه ها به وسیله نرم افزارGIS صورت گرفته است. و در نهایت به این نتیجه رسیده که وجود این ایستگاه ها که اکثر آنها در مناطق گردشگری و بافت تاریخی شهر در توسعه گردشگری شهری گامی موثر بوده است