سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید رضا معین – استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی نقش مدیریت شهری در جهت شناسایی قابلیت گردشگری، برنام هریزی و بهینه سازی از جاذبه هاست. در این زمینه مدیریت شهری برای توسعه گردشگری در قشم اقدام به توزیع پرسشنامه بین گردشگران کرده و از تحلیل SWOT ، مزیت ها و محدودی تها توسعه و مدیریت گردشگری در قشم سنجیده شده است. تا از این روش بتوان به ارایه راهبردهای مناسب در جهت توسعه گردشگری برسیم. براساس یافته های تحقیق، مشخص شد که شهرها و جزایر گردشگری مانند قشم، دارای توان مندی مناسبی برای توسعه گردشگرانند، اما به علت ناتوانی های مدیریت شهری چون عدم هماهنگی و یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذب هها، عدم امکانات و دسترسی به اطلاعات، عدم تامین بهداشت و نظافت بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته بلکه روند منفی را طی می کند.