سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد امیدی – مدرس دانشگاه آزادسمیرم
عبدالرضا کوهی فایق دهکردی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادسمیرم
احمد آقائی –
مرضیه دارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صنعت گردشگری سومین منبع مهم اقتصادی درجهان می باشد برنامه های مربوط به اوقات فراغت و توریسم به عنوان فعالیتی فرهنگی و اقتصادی درجوامع مختلف شناخته شده است هدف مقاله حاضر شناخت میزان امنیت اجتماعی و تعاملات مردم با گردشگران درشهرستان سمیرم توسعه گردشگری دراین منطقه به منظور مقابله با فقر افزایش درآمد قشرهای مختلف کاهش بیکاری بدلیل ایجاد شغلهای متنوع رونق اقتصادی و اجتماعی و بدلیل محدودیت های کهدرشهرستان وجود دارد ازجمله فصلی بودن کار عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی تک محصولی بودن دربخش کشاورزی و …نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد به عبارتی هرمقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل انان به اقامت درشهرستان و حتی سفرهای مجدد بیشتر است.