سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن پور – دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی_گرایش مدیریت استراتژیک

چکیده:

امروزه گردشگری یکی از بزرگترین صنایع بوده و به شدت نیز در حال رشد است.به طوری که در آینده ای نزدیک پس از صنعت نفت،دومین صنعت بزرگ کشور ایران خواهد بود.با رشد سریع گردشگری،شاهد متنوع تر شدن محصولات و مقاصد گردشگری و رشد تقاضا برای انواع جدید گردشگری از جمله گردشگری روستایی هستیم(LordKipanidza،۲۰۰۲،P،۱۴)،افت نسبی کشاورزی و مهاجرت روستائیان به شهرها،همراه با افزایش نا برابری اجتماعی و اقتصادی میان شهر ها و روستاها،باعث افزایش توجهات به سوی مناطق روستایی شده است.از طرف دیگر،یکسان شدن فرهنگها و فرهنگ روستائیان با شهرها در اثر ارتباطات میان فرهنگی بین آنها و تقلید جوانان روستا از فرهنگ شهرهاو…….باعث شده است که نسبت به توسعه مقوله گردشگری در روستا ها با تاکید بر حفظ فرهنگ منطقه توجهاتی جلب شود.هدف محقق نیز در این تحقیق،ارائه الگوی توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر حفظ و تقویت فرهنگ محلی است.