سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود جمعه پور –

چکیده:

یکی از اصول پایداری دستیابی به سطح بالاتری از تنوع در سیستم است. این اصل اکولوژیک امروزه به سیستم های اجتماعی و اقتصادی نیز تعمیم داده شده است و این اصل که تنوع لازمه توسعه پایدار است مورد تاکید قرار گرفته است. منطقه قشم به دلیل زمینه های متنوع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی پیش زمینه های لازم برای رسیدن به یک روند توسعه پایدار را در خود دارد. با توجه به زمینه های متنوع و پتانسیل گسترده منطقه در این مقاله سعی شده است تا با طرح رویکرد توسعه معیشت پایدار به عنوان راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار و پرهیز از تهیه و اجرای برنامه های تک بعدی، بر متنوع سازی منابع معیشتی و درآمدی در منطقه تاکید شود. به نظر می رسد که گردشگری در سطح منطقه با توجه به جاذبه ها و پتانسیل های موجود راهی برای متنوع سازی منابع معیشتی و پایدار سازی معیشت در منطقه باشد.