سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

برزو سبزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچست
علی حاجی نژاد – عضو هئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی رحمت زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک

چکیده:

وجود جاذبه های ناشی از جنگ در گستره مناطق عملیاتی و بویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور ایران از جمله استان ایلام، می تاند منبعی بسیار ارزشمندی برای مقصد گردشگران و مهمتر از آن صیانت از ارزش های معنوی دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی نیز باشد. هدف و جهت گیری اصلی مقاله پاسداشت جاذبه های ارزشی دوران دفاع مقدس به عنوان میراث معنوی درون و بین نسلی از یکسو و سامان بخشی به مدیریت توسعه و بهره برداری از آنها برای توسعه بازار گردشگری در گستره اقشار جامعه و حتی گردشگران خارجی از سوی دیگر، می باشد. پژوهش حاضر در جهت دست یابی به استراتژی های مطلوب توسعه گردشگری جنگ با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل SWOT صورت گرفته است. بر این اساس در پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات اسنادی، میدانی و پرسشنامه می باشد. در نهایت استراتژی های توسعه گردشگری همراه با الگوی توسعه فضایی مطلوب برای توسعه گردشگری جنگ در گستره استان ایلام مورد اشاره واقع شده است. یافته های پژوهش می تواند در جهت رفعت مسائل و مشکلات در جهت هموار کردن موانع توسعه گردشگری جنگ در منطقه قابل استفاده باشد.