سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی گودرزی سروش – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در شریعت اسلام و قرآن کریم و احادیث معتبر بر امر سفر و مسافرت کردن تأکید شده است و آن را برای مسلمین لازم دانسته است. در جامعه اسلامی تمام تعاریف و عملکردها باید متصف به اسلام باشد چرا که مبانی فکری و علوم آن باید اسلامی باشد و غیر از این محلی برای بحث و گفتگو وجود نخواهد داشت. با توجه به اعتقادات مشترک مسلمین و وجود اصول و فروع دین و احکام و اخلاق اسلامی و محدودیتهای رفتاری که در سفرها به کشورهای غیراسلامی برای مسلمین ایجاد میگردد. مناسب است گردشگری بین بلاد اسلامی توسعه یابد. و باهم فکری کشورهای اسلامی باید صنعت توریسم برای این کشورها تعریف و بازنگری شود با عنایت به اینکه جهان اسلام با دارا بودن ثروتهای خداوندی و وجود جمعیت چشمگیری در کشورهای اسلامی میتوانند اهداف گردشگری اسلامی باشند. و از نقش اقتصادی صنعت توریسم در توسعه و ارتقاء خود بهره برداری کنند. از آنجائیکه شهر محل تجلی رفتارها و عملکردها و محل ادراک ذهنی انسان از محیط می باشد و کالبد شهر بازگوکننده جهان بینی، اعتقادات و تمایلات آن ملت می باشد. و تأثیر فرهنگی، اجتماعی و هویتی بسزایی بر انسان میگذارد. در این مقاله سعی شده به تعاریفی همچون توریسم، تأثیرات صنعت توریسم، گردشگری در مبانی اسلامی، جایگاه شهر و تأثیر آن بر گردشگران و صفات شهر اسلامی در ایجاد تجلی وحدت بین مسلمین جهان می پردازد.