مقاله توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: توسعه گردشگری آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی (کریدور گردشگری تبریز- جلفا)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله عوامل دافعه و جاذبه
مقاله مدل SWOT
مقاله محور تبریز- پیام
مقاله محور تبریز- جلفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد؛ تا آنجا که اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می کنند. گردشگری اغلب به عنوان کلید یا رمز رشد اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه به کار می رود (Ahjem,1999). توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسایل شهری نیست؛ ولی بی شک توسعه گردشگری استان آذربایحان شرقی باعث توسعه ملی خواهد شد و راهبردی مناسب را برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق، پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد. در زمان حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی شان را از گردشگری دریافت می کنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعه زیرساخت های منطقه به کار می برند (Eccles and Casta, 1996). قابل ذکر است که کریدور گردشگری تبریز -جلفا شامل دو محور تبریز- پیام و تبریز- جلفاست که در مقاله دو محور به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که این دو محور به رغم برخوردار بودن از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، وجود عواملی مانند کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی و ضعف تبلیغاتی مانع رونق صنعت گردشگری در این دو محور شده است.
اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعامل بیشتر بین مسوولان و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم در این دو محور می تواند گردشگری را به عامل ارز آور و اشتغال زا تبدیل کند. نتایج این پژوهش می تواند در سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی و شهرداری شهرستان تبریز، جلفا و مرند و شرکت های گردشگری کاربرد داشته باشد.