سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن سلمانزاده یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

امروزه تأمین غذای مناسب برای جمعیت در حال رشد جهان به صورت مسئله ای بحث برانگیز در میان کشور های توسعه یافته مطرح گردیده، اما مسئله ی مهمتر،نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی می باشد. توجه به حقوق نسل های آینده از منابع طبیعی منجر به پیدایش موضوع کشاورزی پایدار گردیده تاضماً تأمین نیاز های کنونی بشر ، این منابع با کیفیت مناسب به آیندگان انتقال یابد.در این تحقیق کشاورزان، جامعه هدف را تشکیل می دهند و از این روی سعی شده تا با بررسی مؤلفه های کشاورزی اشتراکی، بیمه محصولات کشاورزی و آموزش و ترویج به عنوان راهکارهایی جهت ایجاد امنیت اقتصادی زارعین، مسیر توسعه کشاورزی پایدار هموار گردد