سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدجواد ابراهیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش رقابت بین سازمان ها و افزایش اهمیت موفقیت سازمان ها دراین عرصه سازمان ها را به سوی استفاده ازیکی ازمهمترین منابع خود یعنی دانش و سرمایه فکری سوق داده است دراین مقاله ابتدا به تشریح کارآفرینی اهمیت و ضرورت کارافرینی پرداخته و سپس به بیان سرمایه فکری ودرانتها به تشریح مدیریت دانش می پردازیم چنین نتیجه گیری می شود که کارافرینی سهم عمده ای دراجیاد شغلهای جدید ایجاد ثروت کاهش فقر و ایجاد درآمد برای افرادو دولت ها دارد امروزه نقش کارافرینی درتوسعه اقتصادی کشورها آنقدر کلیدی است که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام برده می شود و تمام کشورها تلاش می کنند تا کارافرینی را درکشور خود توسعه دهند.